Säkerhetsprogram

För att skydda din verksamhet och dina kunder, är det viktigt att ha ett starkt fokus på säkerhet.
Genom att regelbundet utvärdera och uppdatera dina säkerhetsprocedurer kan du ligga
steget före potentiella hot och minimera risken för dataintrång eller andra säkerhetsincidenter.

Genom att vara proaktiv i säkerhetsåtgärder, kan du skydda data och
skapa en säker miljö i din organisation.

Börja med nödvändiga åtgärder för att öka säkerheten i ditt företag idag!

Be Aware Säkerhetsanalys

Att utvärdera säkerhetsmognaden i din organisation är ett viktigt steg för att skydda information och tillgångar. Genom en utvärdering kan du identifiera förbättringsområden och vidta proaktiva åtgärder för att minska riskerna för en säkerhetsincident. Vänta inte tills det är för sent – starta idag genom att göra de här utvärderingarna.

För att göra dessa utvärderingar tillgängliga för dig, behöver du en REGISTRERINGSNYCKEL och en länk av din kontakt.

Genom att delta i det här säkerhetsprogrammet får du rapporter om din:

Säkerhets-
mognad  

IT-beredskap

Be Aware Benchmarking om Nätfiske

Phishing-attacker är en av de vanligaste typerna av cyberbrott, och de kan få förödande konsekvenser för både organisationer och individer. Attackerna kan installera skadlig kod, till exempel ransomware eller programvara som stjäler data och känslig information. Det är därför det är viktigt att förbereda din personal på att upptäcka och reagera på rätt sätt på dessa attacker. Det här programmet jämför hur ditt företag i jämförelse med andra företag, reagerar på en phishing-attack.

För att göra dessa utvärderingar tillgängliga för dig, behöver du en REGISTRERINGSNYCKEL av din kontakt. Nästa utvärderingsaktivitet äger rum i december 2023.

Genom att delta i det här säkerhetsprogrammet får du:

Phishing-
simulering  

Val av
deltagare

Utvärderings-
rapport

Be Aware Program för Säkerhetsengagemang

Det är viktigt att regelbundet granska din säkerhetsstatus för att ligga steget före nya hot. Du behöver genomföra regelbundna säkerhetsrevisioner, utbilda dina medarbetare och ett engagemang för säkerhet – allt detta får du i "Be Aware Program för Säkerhetsengagemang". Programmet är utformat för att utrusta din personal med de kunskaper och färdigheter som krävs för att upptäcka och reagera rätt på cyberattacker. Det inkluderar aktiviteter för att upptäcka nätfiskebedrägerier, rapportera phishing-attacker och säkerhetsutbildningar. Så investera i programmet och ge dina anställda de vanor de behöver för att bibehålla din verksamheten säker.

För att göra programmet tillgängligt för dig, behöver du en REGISTRERINGSNYCKEL av din kontakt.

Genom att delta i det här säkerhetsprogrammet får du:

Säkerhets-
utbildningar

Phishing-
simulering

Phish-
tjänsten

Uppföljnings-
rapporter