Genom att skydda vår information bygger vi våra kunders förtroende.

Be Aware

Skydda din information

I takt med utvecklingen av det globala digitala landskapet fortsätter nya digitala kanaler att skapas.
Samtidigt har vårt växande beroende av anslutna enheter och internet öppnat upp nya möjligheter
för cyberbrottslingar att rikta in sig på individer, organisationer och informationstillgångar.
För att möta dessa hot är det avgörande att vara medveten om riskerna och vidta lämpliga
åtgärder för att skydda sig mot it-brottslighet. Genom att öka vår kunskap om säkerhetsprinciper,
sårbarheter och förebyggande åtgärder kan vi göra det svårare för angripare att lyckas.
Säkerhetsprogrammen i Be Aware leder din organisation i rätt riktning.

Cybersäkerhet angår oss alla.

Är du rustad för en cyberattack?

Se berättelsen om hur ett företag drabbades av en cyberattack. 

Det var den, i särklass, mest utmanande kris som jag har hanterat i min karriär.

Vi har alla ett ansvar.

Visste du att 95% av alla säkerhetsincidenter involverar ett
mänskligt element? När vi tänker på informationssäkerhet, så tänker vi
ofta på programvara eller IT-infrastruktur. Men om man bara fokuserar
på tekniska lösningar så blir det lätt att glömma bort att den mänskliga
faktorn är avgörande för att upprätthålla en hög nivå av cybersäkerhet.